top of page

Veiklos rodikliai

Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams: Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas“.

PASTABA: Potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG), pateikusių prašymus, nėra. Vadovaudamasi UAB „Akmenės energija“ šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo 5 ir 6 punktais, bendrovė, gavusi NŠG ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, rašytinį prašymą, per 15 dienų pateiks informaciją apie prisijungimo prie šilumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus bei bendrovės tinklapyje paskelbs informaciją apie išduotas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygas.

 

Vadovaudamiesi 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, teikiame informaciją apie:

  • Akmenės rajono šilumos šaltinių 2022 – 2023 metų šildymo sezono techninius parametrus (šilumnešio parametrų grafikai);

  • UAB „Akmenės energija“ gamybos rodiklius (faktinis šilumos poreikis, savo gamybos šaltiniuose pagamintas ir nupirktas šilumos kiekis, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, prognozuojamas šilumos poreikis ir kita informacija):

bottom of page