top of page

PIRKIMAI

UAB „Akmenės energija“, vykdydama pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, UAB „Akmenės energija“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, paskelbtu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.


Mažos vertės pirkimų aprašas.


Planuojami pirkimai.


Pirkimų ataskaitos.


Motyvuoti sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis:

 • 2023 m. vasario 28 d. Krovininio automobilio pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2023 m. vasario 28 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).

 • 2023 m. vasario 3 d. Krovininio automobilio pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2023 m. vasario 3 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).

 • 2022 m. spalio 18 d. Krovininio automobilio pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2022 m. spalio 18 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).

 • 2022 m. rugsėjo 8 d. Draudimo paslaugų pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes perkančiojo subjekto draudimo pirkimo techninė specifikacija dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir Transporto priemonių (Kasko) draudimo) neatitinka CPO pirkimo techninės specifikacijos. CPO techninėje specifikacijoje nurodyta: 4) nurodomas kiekvienos transporto priemonės draudimo galiojimo laikotarpis (nuo <…> iki <…>). Bent vienos konkretaus Užsakovo nurodytos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 12 mėn. Visų Užsakovo nurodytų transporto priemonių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio pabaigos data turi būti vienoda, draudžia tik automobilius, bet nedraudžia krautuvo, nėra numatyta galimybės nutraukti pirkimo sutartį anksčiau nei 12 mėnesių – tai neatitinka perkančiojo subjekto reikalavimų ir (ar) poreikių.

 • 2022 m. rugpjūčio 18 d. Draudimo paslaugų I dalies pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir II dalies Bendrosios civilinės atsakomybės ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes perkančiojo subjekto draudimo pirkimo techninė specifikacija dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir Transporto priemonių (Kasko) draudimo) neatitinka CPO pirkimo techninės specifikacijos. CPO techninėje specifikacijoje nurodyta: „Bent vienos konkretaus Užsakovo nurodytos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 12 mėn.“ ir nėra numatyta galimybės nutraukti pirkimo sutartį anksčiau nei 12 mėnesių – tai neatitinka perkančiojo subjekto reikalavimų ir (ar) poreikių. Kitų draudimo rūšių nėra CPO kataloge.

 • 2022 m. rugpjūčio 4 d. Finansinio ir reguliuojamos veiklos apskaitos audito paslaugų pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2022 m. rugpjūčio 3 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).

 • 2022 m. liepos 4 d. Krovininio mikroautobuso pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2022 m. birželio 8 d. pažyma dėl pirkimo per CPO).

 • 2021 m. rugsėjo 15 d. Draudimo paslaugų pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.

 • 2021 m. rugpjūčio 25 d. Draudimo paslaugų I dalies pirkimas (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, Transporto priemonių (Kasko) draudimas (7 automobiliai), Transporto priemonių (Kasko) draudimas (1 krautuvas), Įmonių turto draudimas, Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir II dalies Bendrosios civilinės atsakomybės ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas. Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.

 • 2021 m. rugpjūčio 2 d. Finansinio ir reguliuojamos veiklos apskaitos audito paslaugų pirkimas: Pridedama pažyma apie sprendimą nepirkti per CPO (2021 m. rugpjūčio 2 d. pažyma dėl CPO).

 • 2020 m. rugsėjo 11 d. Draudimo paslaugų I ir II dalių pirkimas. Išrašas iš 2020-09-11 Apklausos pažymų Nr. 2020/09/11-1 ir Nr. 2020/09/11-2 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“ ir CPO katalogas.

 • 2020 m. liepos 7 d. Naudojimosi verslo valdymo ir apskaitos sistema paslauga (Software a service-saas) pirkimas. Išrašas iš 2020-07-01 Pirkimų komisijos protokolo Nr. 2020/07/07-01 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“ ir CPO katalogas.

 • 2019 m. rugsėjo 9 d. Draudimo paslaugų I ir II dalių pirkimas. Išrašas iš 2019-09-18 Apklausos pažymų Nr. 2019/09/18-1 ir Nr. 2019/09/18-2 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“ ir CPO katalogas.

 • 2019 m. liepos 29 d. Finansinio ir reguliuojamos veiklos apskaitos audito paslaugų pirkimas. Išrašas iš 2019-08-08 Apklausos pažymos Nr. 2019/08/08-1 „Priimtas sprendimas neatlikti pirkimo CPO.LT, nes CPO.LT kataloge nėra paslaugos, atitinkančios perkančiojo subjekto reikalavimus ir (ar) poreikius.“ ir CPO katalogas.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el.paštu info@akmenesenergija.lt

bottom of page