top of page

Pastatyta biokuro katilinė Ventoje

UAB „Akmenės energija“ tęsia prieš penkiolika metų pradėtus Akmenės rajono šilumos ūkio renovacijos darbus.

2015 – 2016 metų šildymo sezonui pastatyta biokuro katilinė Ventos mieste su 2,5 MW galios biokuro katilu ir kondensaciniu ekonomaizeriu. Tokiu būdu, šilumos gamybai panaudojant biokurą, atsirado galimybė sumažinti šilumos gamybos savikainos kuro dedamąją ir atitinkamai šilumos kainą Akmenės rajono vartotojams.


Bendra šios UAB „Akmenės energija“ investicijos į Akmenės rajono centralizuoto šilumos tiekimo ūkį suma – 1,147 milijono eurų.

Projektui „Biokuro katilinės Ventos g. 26 A, Ventoje, Akmenės rajone statyba“ finansuoti panaudota iki 0,521 mln. eurų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.


bottom of page