top of page

Paslaugų kainos nuo 2023-05-01

UAB „Akmenės energija“, vadovaudamasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. kovo 3 dienos nutarimu Nr.O3E-282 „Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo“, 2022 m. lapkričio 3 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-212 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams“ pakeitimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1784 „Dėl UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, nuo 2023 m. GEGUŽĖS 1 d. Akmenės rajono vartotojams taikys:

* Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti“ (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).


Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifai, išdiferencijuoti pagal šildymo ir karšto vandens sistemas, šilumos punktų šildymo sistemas, pastato plotą ir sistemų eksploatavimo laiką nuo 2017 m. vasario 1 dienos.

bottom of page