top of page

KURO IR ENERGIJOS PIRKIMAI

Šilumai gaminti reikalingas įvairių rūšių kuras. UAB „Akmenės energija“ kuro ir energijos pirkimus atlieka vadovaujantis 2003 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 277 patvirtintų „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis“.

Planuojami pirkimai.


Atviro konkurso ir skelbiamų derybų skelbimai.


Pirkimo procedūrų ataskaitos.


Gamtinių dujų pirkimų biržoje procedūrų ataskaita.


Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el.paštu info@akmenesenergija.lt

bottom of page