top of page

Investicijos į Akmenės rajono šilumos ūkį, naudojant biokurą

UAB „Akmenės energija“ tęsia prieš penkiolika metų pradėtus Akmenės rajono šilumos ūkio renovacijos darbus. Sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatais – sumažėjusia šilumos kaina bei modernizuotu efektyviu šilumos ūkiu, techniniais rodikliais, efektyvumu lenkiančiais daugumą šilumos ūkių Lietuvoje – šiandien gali džiaugtis rajono gyventojai bei šilumos ūkio eksploataciją privačiam investuotojui patikėjusi Akmenės rajono savivaldybė.


Užbaigusi Akmenės rajono centralizuotų šilumos tinklų rekonstrukciją, pastačiusi Žalgirio dujinę ir biokuro katilines Naujojoje Akmenėje, UAB „Akmenės energija“, didindama biokuro panaudojimo šilumos gamybai dalį, ėmėsi įgyvendinti naują projektą – biokuro katilinės statybą Ventos mieste.


Projekto metu šalia veikiančios dujinės katilinės bus įrengta katilinė su 2,5 MW galios biokuro katilu ir kondensaciniu ekonomaizeriu. Tokiu būdu, šilumos gamybai panaudojant biokurą, atsiras galimybė sumažinti šilumos gamybos savikainos kuro dedamąją ir atitinkamai šilumos kainą Akmenės rajono vartotojams. Dujinė katilinė tarnaus kaip rezervinė, tačiau esant dideliems šalčiams, gamins papildomą šilumą.


Projektui „Biokuro katilinės Ventos g. 26 A, Ventoje, Akmenės rajone statyba“ finansuoti bus panaudota iki 0,521 mln. eurų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Bendra šios UAB „Akmenės energija“ investicijos į Akmenės rajono centralizuoto šilumos tiekimo ūkį suma sudarys apie 1,158 milijoną eurų. Statybų darbai jau pradėti ir planuojama, kad biokuro katilinė pradės gaminti šilumą jau šių metų šildymo sezonui prasidėjus.


2015-05-26

bottom of page