top of page

ES parama sumažino šilumos kainą Akmenės rajone


Kuomet didžiojoje Lietuvos dalyje šilumos kainos kilo, dėl didėjančių gamtinių dujų kainų, Akmenės rajone spalio mėnesį šilumos kaina sumažėjo.


2011 m. lapkričio mėnesį UAB „Akmenės energija“ baigė įgyvendinti projektą „Katilinės Naujojoje Akmenėje, Žalgirio g. 2, pritaikymas biokuro naudojimui“ pagal VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Projekto vertė 8,22 mln. Lt. LR Ūkio misterija skyrė 4,11 mln. litų ES paramos lėšų iš 2007-2013 m. programos.


Projekto įgyvendinimas pastatant biokuro katilinę ir įrengiant šiuolaikišką efektyvų 5MW biokuro katilą su ekonomaizeriu, puikūs ankstesnės investicinės veiklos bei inžinerinės kompetencijos rezultatai davė nepaneigiamą socialinį efektą Akmenės rajone.


Prasidėjus šiam šildymo sezonui šiame, probleminiams rajonams priskiriamame rajone, net kylant kuro kainoms, šilumos kaina gyventojams ženkliai sumažėjo. Šiuo metu Akmenės savivaldybėje centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai moka pigiau nei sostinėje, kadangi projekto įgyvendinimas ženkliai pakeitė kuro balansą. Dabar šilumos gamybai Naujosios Akmenės mieste naudojama iki 70 % vietinio biokuro, kuris yra ženkliai pigesnis, ir tik 30 % gamtinių dujų, į aplinką per metus bus išmetama iki 5,5 tonų mažiau CO2. Tokiu būdu, šilumos gamybai panaudojant biokurą, nuo 2011 m. spalio mėnesio šilumos kaina sumažėjo 5,2 %. Nepakeitus kuro struktūros ir toliau naudojant gamtines dujas šilumai gaminti (gamtinės dujos sudarė 99 %), šilumos kaina būtų padidėjusi 17,1 %.


Projekto „Katilinės Naujojoje Akmenėje, Žalgirio g. 2, pritaikymas biokuro naudojimui“ įgyvendinimas ir pasiektas visiems rajono itin svarbus tikslas, sumažėjusi šilumos kaina, tai dėsningas racionalių investicijų, profesionalios komandos darbo bei efektyvaus vietos savivaldos ir privataus investuotojo bendradarbiavimo rezultatas.


Naujosios Akmenės šilumos ūkio modernizavimas neliko nepastebėtas, kadangi bendrovė pasiektais rezultatais kone prilygo, o kai kuriais rodikliais ir aplenkė, efektyvios energetikos lyderius, Skandinavijos didmiesčius. Už šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumo didinimą bei pasirinktus inžinerinius sprendimus Akmenės rajone 2011 metais „Akmenės energija“ pelnė tarptautinės organizacijos Euroheat&Power apdovanojimą kategorijoje „Centralizuoto šilumos tiekimo schemos modernizavimas“.


2011-11-24bottom of page