top of page

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimas2021 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir UAB „Akmenės energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.


Šiuo susitarimu UAB „Akmenės energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Susitarimo grafiką ir apimtis rasite čia.

bottom of page