top of page

Akmenės rajone šiluma bus gaminama dar efektyviau ir švariau

Daugiau nei dešimtmetį Akmenės rajone investavusios E energija grupės įmonės UAB „Akmenės energija“ dėka, Akmenės rajonas turi bene geriausiai sutvarkytą šilumos ūkį, pernai sulaukusį ir tarptautinio įvertinimo už atliktus, šilumos energiją taupančius ir aplinką tausojančius projektus. Ženklus investicijų poveikis vaisių davė pernai, kai šilumos kaina Akmenės gyventojams sumažėjo įgyvendinus vieną didžiausių investicijų rajono šilumos ūkyje - biokuro katilinės statybas ir įmonė gali didžiąją dalį šilumos gaminti iš biokuro.

UAB „Akmenės energija“ tęsia pradėtus darbus siekiant kuo efektyviau panaudoti kurą šilumai gaminti, mažinti gyventojų išlaidas už šildymą bei tausoti aplinką. Liepos mėnesį užbaigtas dar vienas projektas – „Katilinės, įrengiant katilams Nr.1 ir Nr. 2 kondensacinius ekonomaizerius, Ventos g. 26A Ventos m. Akmenės rajone rekonstravimas“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), skyręs 333,04 tūkst. Lt subsidiją projektui įgyvendinti. Bendra įgyvendinto projekto vertė – 603,00 tūkst. Lt be PVM.


„LAAIF subsidija – itin vertinga finansinė tokio pobūdžio įmonėms kaip Akmenės energija, nes investuoti į kuro taupymą ir aplinkos tausojimą yra tikslinga tiek mums tiek bendruomenei. Projekto nauda neabejotina visiems: mums reikia mažiau skirti lėšų arba skolintis investicijoms, taupome kurą šilumai gaminti, o gyventojams galime tiekti šilumą pigiau bei mažiau teršiame aplinką.“ komentavo Akmenės energija vadovas Albertas Valančius.


Kondensacinių ekonomaizerių sumontavimas padidins energijos gamybos efektyvumą, kadangi papildomai bus išnaudojama dūmuose esanti šiluma dėl ko sumažės dujų suvartojimas tam pačiam šilumos energijos kiekiui pagaminti. Projekto įgyvendinimas prisidės ir prie oro taršos mažinimo: planuojama, kad katilinėje išmetamo anglies dioksido kiekis sumažės 135 tonomis per metus, anglies monoksido kiekis – 0,61 tonomis per metus ir azoto oksidų kiekis – 0,22 tonomis per metus. Taip pat svarbu, kad bus sutaupoma iki 71,4 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus kas leis palaipsniui dar šiek tiek sumažinti Akmenės rajono gyventojų išlaidas šildymui.


2012-08-02

bottom of page