top of page

2023 m. sausio mėnesio gamybos rodikliai

1. 2022 m. gruodžio mėnesio faktiniai rodikliai:

​Šilumos poreikis

7333 MWh

​Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis

7333 MWh

Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

​0 MWh

2. 2023 m. vasario mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis)

5,62 euro ct/kWh

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

  1. Gamtinės dujos

  2. Biokuras

  3. Malkinė mediena

  • ​34.24 %

  • 64.85 %

  • 0.91 %

3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):

Laikotarpis


Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

2023 m. sausis

6898

6898

0

2023 m. vasaris

5801

5801

0

2023 m. kovas

5626

5626

0

2023 m. balandis

4220

4220

0

2023 m. gegužė

1254

1254

0

2023 m. birželis

1236

1236

0

2023 m. liepa

1220

1220

0

2023 m. rugpjūtis

1141

1141

0

2023 m. rugsėjis

1314

1314

0

2023 m. spalis

3445

3445

0

2023 m. lapkritis

5355

5355

0

2023 m. gruodis

7333

7333

0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.


5. Per 2023 m. sausio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

bottom of page