top of page

2022 m. sausio mėnesio gamybos rodikliai

1. 2021 m. gruodžio mėnesio faktiniai rodikliai:

​Šilumos poreikis

7764 MWh

​Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis

​ 7764 MWh

Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

​ 0 MWh

2. 2022 m. vasario mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis)

5,16 euro ct/kWh

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

  1. Gamtinės dujos

  2. Biokuras

  3. Malkinė mediena

  • 31.2 %

  • 68.5 %

  • 0.3 %

3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):

Laikotarpis


Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

​​2022 sausis

7747

7747

0

​​2022 vasaris

7418

7418

0

​2022 kovas

6129

6129

0

​2022 balandis

4375

4375

0

​2022 gegužė

1312

1312

0

2022 birželis

1090

1090

0

​2022 liepa

1015

1015

0

​2022 rugpūtis

1110

1110

0

​2022 rugsėjis

1233

1233

0

​2022 spalis

4109

4109

0

​2022 lapkritis

​5193

​5193

​0

2022 gruodis

7764

7764

0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.


5. Per 2022 m. sausio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

bottom of page