top of page

2022 m. balandžio mėnesio gamybos rodikliai

1. 2022 m. kovo mėnesio faktiniai rodikliai:

​Šilumos poreikis

5626 MWh

​Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis

5626 MWh

Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

​0 MWh

2. 2022 m. gegužės mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis)

4,87 euro ct/kWh

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

  1. Gamtinės dujos

  2. Biokuras

  3. Malkinė mediena

  • ​23.3 %

  • 76.0 %

  • 0.7 %

3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):

Laikotarpis


Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

​2022 m. balandis

4375

4375

0

​2022 m. gegužė

1312

1312

0

2022 m. birželis

1090

1090

0

​2022 m. liepa

1015

1015

0

​2022 m. rugpūtis

1110

1110

0

​2022 m. rugsėjis

1233

1233

0

​2022 m. spalis

4109

4109

0

​2022 m. lapkritis

​5193

​5193

​0

2022 m. gruodis

7764

7764

0

2023 m. sausis

6898

6898

0

2023 m. vasaris

5801

5801

0

2023 m. kovas

5626

5626

0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.


5. Per 2022 m. balandžio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

bottom of page