top of page

2021 m. sausio mėnesio gamybos rodikliai

1. 2020 m. gruodžio mėnesio faktiniai rodikliai:

​Šilumos poreikis

6797 MWh

​Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis

​ 6797 MWh

Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

​ 0 MWh

2. 2021 m. vasario mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis)

1,95 euro ct/kWh

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

  • ​Gamtinės dujos

  • Biokuras

  • Malkinė mediena

  • 31.2 %

  • 68.5 %

  • 0.3 %

3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):

Laikotarpis

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

2021 sausis

6270

6270

0

2021 vasaris

5891

5891

0

2021 kovas

5845

5845

0

2021 balandis

3957

3957

0

2021 gegužė

1584

1584

0

2021 birželis

1193

1193

0

2021 liepa

1224

1224

0

2021 rugpjūtis

1193

1193

0

2021 rugsėjis

1256

1256

​0

​2021 spalis

3154

3154

0

​2021 lapkritis

4965

4965

0

​​2021 gruodis

6797

6797

0

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.


5. Per 2021 m. sausio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

bottom of page