top of page

Šiluma Akmenėje ir toliau pinga

UAB „Akmenės energija“ 2013 m. šildymo sezoną pasitinka su geromis naujienomis Akmenės gyventojams. Per pastaruosius 6 metus šilumos kaina Akmenėje, kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės atmetus pridėtinės vertės mokestį, sumažėjo daugiau kaip 26 procentais. Šį šildymo sezoną kaina dar mažės.


2008 metais vidutinė dujų kaina, lyginant su ankstesniais 2007, beveik padvigubėjo – nuo 814 Lt/tūkst. m3 iki 1504 Lt/tūkst. m3. Tais metais, vis dar galiojant lengvatiniam pridėtinės vertės mokesčiui (5 proc.) Akmenės gyventojai už šilumą mokėjo net 32,70 cento už vieną kWh. Šiemet (2013 m) vidutinė gamtinių dujų kaina yra 1627 Lt/tūkst. m3, tačiau šilumos kaina Akmenėje mažesnė daugiau nei ketvirtadaliu.


UAB „Akmenės energija“ laiku atlikti investiciniai projektai lėmė tai, kad nuo 2008 metų šilumos kaina rajone nuosekliai mažėjo, nebepasiduodama jokiems dujų kainos brangimams ir padidintam pridėtinės vertės mokesčiui. Tuo tarpu, kai kituose Lietuvos miestuose šilumos kaina augo, Akmenės centralizuotos šilumos vartotojams kainos nuosekliai mažėjo.


Daugiausia įtakos turėjo tai, kad rajono savivaldybei pritarus ir pasinaudojus teikiamomis Europos Sąjungos paramos galimybėmis, 2011 metais Naujojoje Akmenėje pastatyta biokuro katilinė, pakeitusi brangias gamtines dujas biokuru. Iki šio projekto įgyvendinimo technologinio kuro struktūroje gamtinės dujas sudarė 99 procentus. Šiuo metu, jau antri metai kūrenant biokurą Naujojoje Akmenėje, technologinio kuro struktūra ženkliai pasikeitė – gamtinės dujos sudaro 55 proc., o biokurui tenka 45 procentai. Šio investicinio projekto dėka pasiekta, kad šilumos kaina Akmenės rajono vartotojams sumažėjo nuo prognozuojamų 34 ct/kWh (jeigu kūrentume gamtinėmis dujomis) iki 25,17 ct/kWh, t. y. 26 procentais.


2008 metais Akmenės rajone įgyvendintas šilumos trasų pakeitimo projektas, kurio dėka šilumos techniniai nuostoliai sumažėjo iki 10 proc., vidutiniškai per metus sutaupoma 1200 tūkst. m3 gamtinių dujų, 123 MWh elektros energijos, 6510 m3 technologinio vandens.


Savalaikiai atliktos teisingos investicijos sukūrė tvarų ir ilgalaikį ekonominį efektą centrinės šilumos vartotojams. Tą liudiją ir tarptautinis Akmenės šilumos ūkio modernizavimo projekto pripažinimas – 2011 metais jis buvo apdovanotas Europinės Euroheat&Power organizacijos, vertinančios privačių ir valstybinių bendrovių bei bendruomenių įtaką energetikos sektoriuje bei nuveiktus darbus efektyviai ir saugiai gaminant bei tiekiant energiją.


2013-02-10bottom of page