top of page

Dažniausiai užduodami klausimai

Atsakymai parengti vadovaujantis:

  1. nuo 2012-11-15 dienos galiojančia Šilumos ūkio įstatymo redakcija;

  2. nuo 2012-09-27 dienos galiojančia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių redakcija;

  3. nuo 2012-09-27 dienos galiojančia Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų redakcija;

  4. nuo 2012-10-01 galiojančiu Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašu.

bottom of page