top of page

Atsiskaitymai

Kiekvieną mėnesį iki 15 d. vartotojams yra pateikiami mokėjimo pranešimai. Už per praeitą mėnesį suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Negavę mokėjimo pranešimo, kreipkitės į mūsų bendrovės vartotojų aptarnavimo centrą.

Sumokėti už paslaugas galima keliais būdais:

 • Nuvykti į mokėjimų priėmimo vietas.

 • Atlikti mokėjimus internetu.

 • Pasinaudoti periodinio mokėjimo pavedimo paslauga (reikalingas suderinimas su UAB „Akmenės energija“).

 

Juridiniai asmenys už šilumą apmoka pavedimu arba grynaisiais pinigais į pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

Jeigu Jūsų bute įrengti karšto vandens skaitikliai, mokėdami už mūsų suteiktas paslaugas, Jūs turite deklaruoti suvartoto per einamąjį mėnesį karšto vandens kiekį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Karšto vandens skaitiklio rodmenis įrašykite į atitinkamą mokėjimo pranešimo vietą, o mokėdami internetu įrašykite į atitinkamus mokėjimo formos laukelius. Jeigu Jūsų bute yra keli karšto vandens skaitikliai, kiekvieno skaitiklio rodmenis įrašykite į atitinkamą eilutę. Sudarius tiesioginio debeto sutartį vartotojas turi nuspręsti, kokiu būdu bus perduodami karšto vandens skaitiklių rodmenys. Apie suvartotą karšto vandens kiekį galima pranešti telefonu vartotojų aptarnavimo centro darbuotojams arba interneto svetainės skiltyje Klauskite, nurodant vartotojo rekvizitus.

Jeigu bute neįrengti karšto vandens skaitikliai, mokestis už karštą vandenį skaičiuojamas pagal patvirtintą 92 litrų per parą vienam žmogui (esant vonioms) arba 75 litrų per parą vienam žmogui (visais kitais atvejais) normą. Šiuo atveju Jūs neturite deklaruoti sunaudoto karšto vandens, tiekėjas apskaičiuos šį kiekį pagal patvirtintus normatyvus ir jį įtrauks į Jums pateikiamą mokėjimo pranešimą.

Mokėjimų vietos

Mokėjimų vietos

 • Gyventojai už suteiktas paslaugas gali atsiskaityti sumokėdami vienoje iš įmokų surinkimo vietų, kurių sąrašai pateikti žemiau. Jums reikia turėti su savimi mokėjimo pranešimą, kuriame reikia vieno skaičiaus po kablelio tikslumu įrašyti karšto vandens skaitiklio rodmenis į atitinkamą mokėjimo pranešimo vietą.

 • Jeigu atsitiko taip, kad negalite sumokėti visos sumos, prašome atvykti į savo tiekėjo įmonės vartotojų aptarnavimo centrą ir jums duosime tuščią sąskaitą, kurioje galėsite įrašyti tas sumas, kurias galite sumokėti. Sekantį mėnesį sumokėsite einamojo mėnesio sumas ir tai, kas liko nesumokėta praėjusį mėnesį.

 • Sumokėti už paslaugas galite pasirinkę jums patogią mokėjimo vietą:

Apmokėjimas inernetu

Apmokėjimas internetu

Kur galima apmokėti internetu:

Ką reikia turėti norint sumokėti internetu:

 • Norint sumokėti internetu, reikia turėti banko sąskaitą ir savo banke pasirašyti internetinės bankininkystės sutartį.

 • Apie bankų teikiamas atsiskaitymo už šilumos energiją paslaugas internetu detaliai galite sužinoti Jūsų bankų internetiniuose puslapiuose arba teirautis atitinkamo banko vartotojų aptarnavimo specialistų. Su mokėjimų atlikimu jus supažindins banko darbuotojai.

Svarbu:

 • Labai prašome būti atidžius pildant mokėjimo formas, ypač įvedant „įmokos kodą” ir „mokėtojo kodą“ (kai kuriuose bankuose rašoma „mokėjimo sąskaitos numeris“), nes:

 • Jei nenurodysite ar neteisingai nurodysite įmokos kodą, jūsų pervestų pinigų UAB „Akmenės energija“ negaus. Įmokos kodas už UAB „Akmenės energija“ paslaugas: 495006.

 • Jei nenurodysite ar neteisingai nurodysite mokėtojo kodą, jūsų pervestus pinigus UAB „Akmenės energija“ gaus, bet neturės galimybės nustatyti, už kokį butą sumokėta, nes mokėtojo kodas yra individualus kiekvienam butui ir nurodomas mokėjimo pranešime.

 • Nepamirškite deklaruoti skaitiklių rodmenis. Už paslaugas atsiskaitant internetu, skaitiklių rodmenys deklaruojami atsiskaitymo formoje, kurioje yra vieta skaitiklių parodymams.

Periodinis mokėjimo pavedimas

Periodinis mokėjimo pavedimas

Lietuvai prisijungus prie bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA), nuo 2016-ųjų tiesioginio debeto mokėjimo paslaugos nebeliko, ją pakeitė elektroninės sąskaitos. UAB „Akmenės energija“ elektroninių sąskaitų paslaugos neteikia.

Kuo pakeisti Tiesioginį debetą apmokant už UAB „Akmenės energija“ paslaugas?

Dauguma Lietuvoje veikiančių bankų turi paslaugą, kuri suteikia galimybę nurodyti bankui automatiškai pervesti lėšas Jūsų nurodytu periodiškumu ir sąlygomis. Swedbank ši paslauga vadinasi „Periodinis mokėjimo pavedimas“, SEB banke – „Periodinis pervedimas“, DNB banke – „Pastovūs mokėjimai“ ir t. t. Paprastai šia paslauga naudojamasi, kai žinoma, jog tam tikru metu turite sumokėti iš anksto žinomą pinigų sumą.

Tokią galimybę Jums suteiks mūsų siūlomas mokėjimo planas „Pastovus“.

Kas yra mokėjimo planas „Pastovus“?

Mokėjimo planas „Pastovus“ – tai atsiskaitymas už per vienerius metus suvartotą šilumą ir karštą vandenį, padalintas lygiomis dalimis 12 (dvylikai) mėnesių.

Šiuo planu gali pasinaudoti bet kuris gyventojas, kuris nori planuoti savo išlaidas ir tolygiai paskirstyti mokesčius už šilumos energiją ir karštą vandenį per metus.

Už šildymą ir šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mokėtina suma bus apskaičiuojama per ankstesnius metus sumokėtą sumą padalinus 12 (dvylikai) mėnesių.

Už karštą vandenį mokėtina suma bus apskaičiuojama arba skaitiklių rodmenis nuskaitant nuotoliniu būdu, jei name įrengta nuotolinio nuskaitymo sistema, arba apskaičiuojant vidutinį suvartojimą per metus.

Naudojantis pastovios įmokos ir periodinio mokėjimo pavedimo paslaugomis bendra per metus sumokama už šilumą suma nepasikeis, tačiau visa suma bus tolygiai paskirstyta metų bėgyje, todėl sumažės mokesčių už šilumos energiją našta šildymo sezono laikotarpiu. Taip pat, žinodami mėnesinio mokesčio už šildymą ir karštą vandenį dydį, galėsite aiškiau planuoti savo ūkio išlaidas.

Pastovios įmokos perskaičiavimas bus atliekamas tik kartą metuose – kiekvienų metų rugsėjo mėnesį. Jei vartotojas, pasirinkęs planą „Pastovus“, per metus sumoka mažiau arba daugiau mokesčių nei jam priklauso pagal to laikotarpio realiai apskaičiuotus mokesčius už UAB „Akmenės energija“ paslaugas, tai rugsėjo mėnesį permoka arba nepriemoka tolygiai padalinama ateinantiems 12 mėnesių.

Tad tik kartą per metus Jums reikės atnaujinti periodinio mokėjimo pavedimo nurodymą Jūsų banke, nurodant jame naują pastovų įmokos dydį.

 

SVARBU. Bet kada ir be jokių kliūčių galite nutraukti periodinio mokėjimo sutartį ir nuspręsti nebesinaudoti mokėjimo planu Pastovus. Tokiu atveju sąskaitas už paslaugas turėsite apmokėti kas mėnesį kitu jums patogiu būdu.

Ką reikia daryti norint pasinaudoti periodinio mokėjimo pavedimu:

 1. Pranešti raštu UAB „Akmenės energija“ arba elektroniniu paštu info@akmenesenergija.lt apie savo pageidavimą mokėti už sąskaitas naudojantis periodinio mokėjimo pavedimu;

 2. UAB „Akmenės energija“ atsiųs patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime bus nurodytas Jūsų asmeninis mėnesinis mokėjimo už šilumą dydis, bei kita periodinio mokėjimo sutartį sudarant reikalinga informacija;

 3. Prisijunkite naudodamiesi pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistema arba nuvykite į banko klientų aptarnavimo skyrių ir sudarykite periodinio mokėjimo sutartį.

 

Daugiau informacijos jums suteiks vartotojų aptarnavimo centro darbuotojai:

Adresas: Nepriklausomybės al. 1A, LT85126 Naujoji Akmenė

Telefonas: +370 425 56721

El. paštas: info@akmenesenergija.lt

bottom of page