top of page

Ataskaitos

Bendrovės valdymas: pagal UAB „Akmenės energija“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas (direktorius). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

Technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys

 

Bendrovės metinė atskaitomybė

už laikotarpį nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.:

už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.:

už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.:

už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.:

už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.:

už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.:

UAB „Akmenės energija“ daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) rodiklų suvestinė.

bottom of page