top of page
Naujoji Akmenė_Akmenės energija_Šilumos gamyba, paskirstymas ir pardavimas-min.jpg

Apie bendrovę

UAB „E energija“ grupei priklausanti UAB „Akmenės energija“ nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. rūpinasi Akmenės rajono šilumos ūkiu, tiekia šilumą ir karštą vandenį. UAB „Akmenės energija“ gamina, perduoda ir paskirsto šilumos energiją Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bei Papilės ir Kruopių gyvenviečių gyventojams ir įstaigoms.

Bendrovė eksploatuoja 7 katilines Akmenės rajone: 3 – Akmenėje, 1 – Naujojoje Akmenėje bei po vieną Papilėje, Ventoje ir Kruopiuose. 

 

Šiuo metu technologinio kuro struktūroje biokuras sudaro 76,7 procento, o gamtinės dujos 23,3 procento. Šilumos trasų ilgis, kurias bendrovė prižiūri ir kuriomis tiekia šilumą gyventojams, sudaro 20,6 kilometrų.

UAB „Akmenės energija“ laiku atlikti investiciniai projektai lėmė tai, kad nuo 2008 metų šilumos kaina rajone nuosekliai mažėjo, nebepasiduodama jokiems dujų kainos brangimams ir padidintam pridėtinės vertės mokesčiui. Kai kituose Lietuvos miestuose šilumos kaina augo, Akmenės rajono centralizuotos šilumos vartotojams kainos nuosekliai mažėjo.

Savalaikiai atliktos teisingos investicijos sukūrė tvarų ir ilgalaikį ekonominį efektą centrinės šilumos vartotojams. Tą liudija ir tarptautinis Akmenės šilumos ūkio modernizavimo projekto pripažinimas – 2011 metais UAB „Akmenės energija“ apdovanojo Europinė Euroheat&Power organizacija, vertinanti privačių ir valstybinių bendrovių bei bendruomenių įtaką energetikos sektoriuje ir nuveiktus darbus, efektyviai ir saugiai gaminant bei tiekiant energiją.

Šiuo metu UAB „Akmenės energija“ centralizuoto šilumos tiekimo veikloje dirba 43 darbuotojai.

bottom of page